psykolog fritjof løvik i oslo

Psykolog Fritjof Løvik i Oslo

Psykolog med privat psykologpraksis beliggende på Majorstuen i Oslo.

Problemløsningsalgoritme

  1. Identifiser problemet så tidlig som mulig
  2. Beskriv problemet nøyaktig
  3. Brainstorm mange alternative løsninger
  4. Tenk gjennom implikasjonene av hver løsning
  5. Velg den beste løsningen eller kombinasjon av løsninger
  6. Sett løsningen ut i live
  7. Vurder hele problemløsningsprosessen
Download: txt/pdf