psykolog fritjof løvik i oslo

Psykolog Fritjof Løvik i Oslo

Psykolog med privat psykologpraksis beliggende på Majorstuen i Oslo.

PFL Psykologi Blog

John stewart forklarer kognitiv dissonans


08.12.2013 Link til denne posten


Kognitive dissonans (cognitive dissonance) er et begrep i psykologien som beskriver en ubehagelig følelse av å ha to motstridende tanker i hodet samtidig. Man kan løse "spenningen" dette skaper ved å forandre på en av tankene. F.eks "Det er farlig å røyke" og "Jeg røyker". Siden disse to tankene kan skape ubehag, så kan man enten slutte å røyke, noe som er vanskelig, eller man kan mene at røyking ikke er farlig. Faktisk er det slik at de som røyker ikke synes røyking er så farlig som de som ikke røyker. En mulig forklaring kan være kognitiv dissonans! Denne videoen er litt gammel, men her forklarer Jon Stewart begrepet på sin egen måte :)

psykologi blog odins ravner